måndag 18 januari 2010

Bin i snön

Trots det bistra vintervädret har man fått se en del bin på sistone - eller snarare på grund av vädret. Det har legat några döingar på fluster och på marken framför kuporna. Svärfar har till och med sett ett levande bi i snön någon meter från kupan.

Jag antar att det antingen är bina som städar ut sina döda kompisar ur kuporna, eller så traskar döende bin ut för att inte ställa till det för sina kamrater.

Bi i snön

På sistone har jag kämpat en del för biföreningen. För en vecka sedan blev jag klar med matrikeln. Jag tänkte mig att jag skulle fräscha upp föreningens hemsida till dess att matrikeln kom till medlemmarna. Tryckeriet var snabbt på att leverera matriklarna och när jag pratade med ordföranden i fredags hade han redan lagt dem på lådan. Oups! Det blev lite bråttom... Midnatt mellan lördag och söndag blev sidan färdig. Jag är rätt nöjd, om jag får säga det själv. Det är inte varje år som jag får skaka liv i HTML- och CSS-kunskaperna... Ta en titt!

tisdag 5 januari 2010

Årskrönika – min biodling 2009

Ännu ett år av biodling har passerat. När man tänker tillbaka har det varit händelserikt, både med viss dramatik och trevliga stunder.

Året började med två samhällen, som jag hade i Hässelby. De klarade vintern och utvecklades fint. Det var härligt när bina flög för fullt sista dagarna i mars. Då kom våren på allvar, och det blev dags för vårstädning med skurning av kupornas lådor.

Tvätt av kupbotten

Bin utanför kupan

Jag försökte mig också på att odla humlor, men jag lyckades inte få dem att trivas i klädkammaren... De blev matade med pollen som jag skördade från bikuporna. Pollen är proteinrikt och bra som kosttillskott för oss människor, men själv är jag inte så förtjust i smaken.

Hummelodling

Pollenskörd

Den goda utvecklingen i bisamhällena gjorde att de fick lust att svärma. Åtminstone byggde de drottningceller. För att motverka svärmning gjorde jag dragbiavläggare, en för varje samhälle. Hux flux hade jag fördubblat antalet samhällen. Den ena dragbiavläggaren använde jag först för drottningodling. Det blev tyvärr inte så stor antagning bland larverna jag lagt i odlingslistens cellkoppar. Två drottningceller utvecklades, och av dessa kläcktes en drottning som blev parad. Kanske hade jag fuktat bina för mycket i parningskupan där drottningen inte klarade sig. Man kan nämligen spreja bina med vatten för att kunna skopa bina utan att de flyger iväg.

Dragbiavläggare med modersamhälle ovanpå

Burning av drottningcell

I samband med drottningodlingen gjorde jag min stora tabbe för året. När jag tog ramar med bin från mina modersamhällen till kupan för att dra upp drottningceller råkade jag få med mig båda drottningarna. När jag tittade ner bland ramarna jag tagit, var drottningarna i full strid med varandra. Den ena föll ner död, trodde jag. Mirakulöst nog kvicknade den till på vägen tillbaka till modersamhällena. Det var bara ren tur att Filip tagit med sig den. Efter tillsättning av drottningarna till modersamhällena var det bara den ena som klarade sig, den som varit "död"... Eftersom det dröjde en tid innan min egenuppfödda drottning var parad och klar, köpte jag en drottning som jag lyckades få accepterad av samhället.

Kris efter drottningstrid

Den drottning som blev resultatet av min egen odling tillsatte jag i en nygjord avläggare från mitt starkaste samhälle. Antalet samhällen var nu, i slutet av juni, fem stycken. I samma veva flyttade jag samhällena till Bromma och skattade för första gången en större mängd honung. Nu stod alla samhällen med tomma skattlådor redo att samla nektar från lindalléerna i Bromma. Efter tre veckor kunde jag skatta lindhonung från mina tre starkaste samhällen. Ljuvligt! Efter ytterligare fyra veckor, i mitten av augusti, slutskattade jag för året och fick ut oväntat mycket honung. Totalt har mina två samhällen från året innan lämnat 122 kilo honung och givit upphov till tre avläggare. Jag är helnöjd!

Avläggarbildning

Filip etiketterar honungsburkar

Efter slutskattningen flyttade jag tillbaka två av samhällena till Hässelby. Sedan började jag utfodringen med bifor. I år testade jag att använda biforhinkarnas förgjorda hål i locket och bara vända hinkarna upp-och-ner över samhället för att bina skulle kunna hämta fodret. Det gick rätt bra. Men avläggarna var sämre på att dra ner foder, kanske för att jag gav dem mindre med plats. För de samhällen som inte dragit ner allt foder i slutet av september vände jag på hinken, tog av locket och tillsatte halm som flytbrygga för att bina skulle kunna hämta fodret enklare (?). Det var den här metoden jag använde förra året. Det som bina inte hämtat i slutet av oktober tog jag bort när jag skulle oxalsyrabehandla samhällena.

Myrsyrabehandling

Eftersom varroatrycket var högt i ett närbeläget samhälle, så kollade jag det naturliga varroanedfallet i ett par av mina kupor. Det var högre då än i juni. Jag korttidsbehandlade därför med myrsyra under september. I slutet av oktober behandlade jag sedan med oxalsyra.

Jag har tillbringat en del tid i lokalföreningens bigård och på möten. Tidigare var jag sekreterare och nu är jag förutom det även kassör i föreningen. Det bara blev så... Just nu håller jag på att knåpa ihop en matrikel och funderar även på att fräscha upp föreningshemsidan.

Här är några lärdomar/funderingar kring biodlingen inför år 2010:

  • En sak som jag missade att göra i tid under året som gått var att spärra ner drottningen i samhällena, dvs bara låta henne lägga ägg i nedersta lådan. Det borde jag gjort i mitten av juli, men jag gjorde det först i månadsskiftet juli/augusti. Eftersom jag vill ha möjlighet att övervintra samhällena på en låda underlättar det att det bara är yngel i en låda och inte spridda i flera.
  • Jag har lärt mig vikten av att ha koll på var drottningen är i samhället när man gör ingrepp. Hade jag sett till att först hitta drottningen, innan jag tog blandade ramar från mina två modersamhällen, så hade jag sluppit hitta mina två drottningar tillsammans och i full strid med varandra.
  • Vilken mängd honung kan jag hantera? Det är rätt tunga arbetspass att ta hand om honungen. Jag tror inte jag ska låta produktionen ränna iväg för långt, utan det var rätt lagom med skörden under det gångna året. När jag skulle kristallisera senaste skörden var mina kylutrymmen fullpackade, till Filips irritation. Jag vill helst slippa laborera med kylklampar och liknande. Mål: 120-150 kilo honung.
  • Hur många samhällen ska jag ha? Utrymmesmässigt på de tomter jag har bin på är det rätt lagom med de fem samhällen jag har nu, inräknat att det blir några extra kupor för avläggare under sommaren. För att inte honungsskörden ska bli "för stor" kan det eventuellt behövas att jag gör några extra avläggare till försäljning för att hålla nere bistyrkan. Marknaden för avläggare verkar vara omättlig. Mål: att invintra fem samhällen nästa höst, att sälja ca fem avläggare (beror på hur många samhällen som klarar vintern).
  • Vill jag göra avläggare är det bäst att jag ägnar mig åt drottningodling, gärna mer produktiv än i år. Hellre att det blir fler än man behöver, än färre. Blir det någon över kan man sälja till biodlare som behöver. Eftersom jag i somras bromsade utvecklingen i ett av samhällena för att få fram drottningceller, är jag kluven till drottningodling, men nu när samhällena är fler kan jag kanske sprida bördan på ett annat sätt än i år. Mål: att odla fram tio drottningar.
  • Men framförallt är mitt mål att ha det mysigt med bina och fortsätta förundras över dessa fantastiska varelser!

Vilostund vid kuporna

Tack Filip, för all hjälp och alla fina bilder!

Filip fotar bin

Bi