måndag 20 augusti 2012

Sensommargöra

Nu har det hänt mycket sedan senaste inlägget.

De samhällen som flyttades till Bromma tog jag tillbaka till Ekerö efter två veckor, då lindblomningen slutat. Tyvärr hade jag gjort ett misstag med ena samhället: jag hade inte flyttat upp någon befolkad ram ovanför spärrgallret, så bina utnyttjade inte skattlådorna alls. Istället fick bina det trångt i yngelrummet och har eventuellt svärmat. Åtminstone fanns det urkrupna drottningceller. Hur som helst hade det andra samhället fyllt skattlådan med 15 kilo lindhonung!

Samtidigt med lindskörden från Bromma hade jag tänkt skörda honungen på Ekerö, men pga liten mängd honung lät jag det vara kvar i kuporna till slutskattningen.

Vid slutskattningen skördade jag 47 kilo honung, vilket ger en total skörd på 82 kilo i år. Så lite honung har jag inte fått sedan året jag köpte mina första två samhällen som avläggare...

I biboden har jag problem med att getingar hittat in. Därmed är boden inte heller bität. Tur i oturen har i alla fall inte bina hittat in, vilket skulle kunnat leda till att bina börjar med röveri i andra samhällen. Frågan är hur jag blir av med getingarna. Jag tätar varefter jag förstår var de kommer in, så får vi se hur det går.

Innan säsongen var över så har jag bytt (alternativt varit tvungen att ersätta döda) drottningar i alla samhällen utom i ett. Två drottningar har jag köpt och fyra har jag odlat själv från olika mödrar och på olika parningsplatser. I vanliga fall ersätter jag färre drottningar per år, men nu blev det fler pga drottningförluster.

Nu står samhällena med sista slurken foder att dra ner och jag håller på att kristallisera honung.