söndag 2 januari 2011

Årskrönika – min biodling 2010

Även 2010 blev ett bra år som biodlare för min del. Det började med en lyckad övervintring, fortsatte med drottningodling, avläggarförsäljning och gott om honung.

Alla mina fem samhällen klarade den stränga vintern 2009/2010. En kall vinter är faktiskt fördelaktigare än en fuktig för övervintringen. På bilden lyssnar jag på bisamhälle nr 5 och hör att det fortfarande är i livet.

Våren kom och med den en stor leverans av material till biodlingen, bland annat bikupor. Nedan är Filip och jag i full färd med att måla kuplådor. Varenda en skulle ju behövas när alla fem samhällena blivit fullstora (tre av samhällena är ju avläggare från 2009) och när avläggarproduktionen dessutom börjat.

Här är Filip när han tar IR-bilder:

Det blev en del cyklande fram och tillbaka till biredskapshandlaren i Skälby. Här är ett par spärrgaller fastsnörade i cykelväskorna.

Fortfarande har Filips systersöner ett intresse för biodling. Här förklarar jag för Edvard och Gustav.

Drottningodlingen hade ett rätt lågt procentuellt utbyte av drottningar per omlarvning. Här fyller jag på parningskupor med bin från skattlådor. Det blev flera omlarvningar som resulterade i totalt 11 drottningar.

Bigården i Bromma svällde under sommaren. Totalt fanns nio samhällen eller avläggare när det var som mest. Tre av dessa fanns i början av säsongen. På bilden håller jag på att göra en avläggare.

Det krävs en del logistik när man bor på ett ställe, har två bigårdar på annat håll och slungar på ytterligare ett. Här ska jag till föreningens slungrum för att slunga ur ramar, samtidigt som jag passar på att ta med mig ett kylskåp som ska hem för att användas vid kristalliseringen av honung.

Jag brukar ha heltäckande skyddsdräkt, men här blev det lite improviserat med slöja, vanliga kläder och arbetshandskar.

Silning av honung i samband med slungning. Det har jämt varit på vippen att hinkarna räckt till för all honung, så de måste fyllas ordentligt:

Ska jag verkligen förstöra honung? På bilden funderar jag på det, samt på hur mycket citronolja jag ska tillsätta. Erfarenheten säger nu att jag borde ta lite mindre, åtminstone skulle det passa min egen smak bättre. Det blev ett par småsatser med smaksatt honung.

Nyslungad honung till jordgubbar i skärgården. Sämre kan man ha det...

Ett av samhällena drabbades av kalkyngel. Det kunde man se tydligt vid nedfallsundersökningen då jag skulle leta varroakvalster. Det mörkare nedfallet fick mig på spåren. Nedfallsundersökningar är alltså bra av flera anledningar. Åtgärden blev att byta drottning.

På nästa bild har jag satt ramarna från parningskuporna mellan vanliga ramar i en låda för att ta vara på de nya bin som håller på att utvecklas i cellerna. Tyvärr var det lite väl meckigt, men jag ville ju inte slänga bort dem.

Så här ser skylten ut vid mina bigårdar. Filips föräldrar och systers familj säljer bra!

På bilden nedan hade jag fått en specialbeställning på 2 kg nyslungad honung, vilket löstes med en hink som det varit lingonsylt i.

Så här fin väska kan man ha till sin honung! Den passade bra till olika sorters honung i 250-gramsburkar.

När jag skulle sälja honung till ICA fick jag hjälp av Filip med att ordna med sigill, som ska visa att burken är oöppnad. Det var bökigt att få sigillen att fästa i glasburken, men det löstes genom att den överlappades av vanliga etiketten.

Som vinterfoder ger jag varje samhälle en och en halv hink, eller 24 kg, bifor, vilket motsvarar 18 kg socker. Vid invintringen 2010 använde jag enbart metoden med att vända hinkarna upp och ner så bina kunde dra ner fodret genom hålen. Det gällde dock att med jämna mellanrum kontrollera att bina inte byggde igen hålen...

Vid nedfallsundersökningarna i år har jag haft mycket lite varroakvalster i de flesta samhällena, så i år nöjde jag mig med att behandla samhällena med oxalsyra, vilket jag gjorde i månadsskiftet oktober/november.

Nu är det gott om snö igen och här skottar jag vid kuporna för att kunna lyssa att samhällena lever. Det gör de än så länge. Tyvärr har jag slarvat med flusterskydd, så för vissa kupor har flustren isat igen. Det går bra så länge nätbottnen inte täcks av döda bin och därmed fortfarande kan ventilera kupan. Mina två SBR-bottnar är bra på det viset att där är flustret under en utskjutande kant så det inte kan sättas igen med snö som blir is.

I övrigt så hade jag tänkt samla pollen från mina samhällen, men det blev inte så mycket mer av det än att jag köpte ett par pollenfällor. Jag fokuserar på avläggar- och honungsförsäljning.

När jag kollade i förra årskrönikan såg jag att jag satt upp mål för 2010. Nedan listar jag vilka de var, hur de uppfylldes och vilka mål jag har för 2011.

 • I vår flyttar Filip och jag till villa på Ekerö. Jag hoppas kunna samla mina samhällen på egna villatomten och dessutom skaffa egen slunga. I så fall slipper man den krångliga logistiken. Möjligen behövs en tillfällig bigård till avläggarbildning på annat håll.
 • Antalet samhällen ökade något för att ha marginal för eventuella vinterförluster.
  Mål 2010: att invintra 5 samhällen
  Verklighet 2010: 6 samhällen invintrades (varav en avläggare)
  Mål 2011: att invintra 5 samhällen (varav en avläggare)
 • Jag gjorde avläggare och sålde de flesta. Till nästa år hoppas jag kunna utöka avläggarförsäljningen. Förmodligen är det materialbrist som sätter gränserna. Helst vill jag slippa köpa på mig mer material.
  Mål 2010: 5 sålda avläggare
  Verklighet 2010: 6 sålda avläggare
  Mål 2011: 10 sålda avläggare
 • Drottningodlingen försedde min avläggarproduktion, och förutom det sålde jag tre drottningar. Min äldsta drottning kommer jag sorgligt nog behöva byta ut mot en ny nästa år. Hon har varit duktig, men efter tre år börjar fertiliteten avta och till slut blir hon ändå utbytt av samhället. Jag hoppas på ett större utbyte av drottningar per odlingsomgång framöver.
  Mål 2010: odla fram 10 drottningar
  Verklighet 2010: 11 drottningar
  Mål 2011: 15 drottningar
 • Jag lyckades inte hålla nere honungsproduktionen genom avläggarbildning i år heller. Det blev mycket honung och mycket slit. Förhoppningsvis underlättas honungshanteringen när den samlas vid villan.
  Mål 2010: 120-150 kilo honung
  Verklighet 2010: 270 kilo...
  Mål 2011: 150 kilo

Mitt främsta mål för 2010 var att ha mysigt med bina. Tyvärr har det varit så hektiskt med allt som behöver göras med drottningodling och annat, så det har inte blivit så mycket mys vid kuporna. Jag har samma mål för 2011 och hoppas uppnå det som villaägare när man kan ha bikuporna inpå husknuten!

Inga kommentarer: