torsdag 30 oktober 2008

Jättebålgetingarna anfaller

Igår var jag på möte i biodlarföreningen. Vi såg en film om japanska jättebålgetingars angrepp på bisamhällen. Vilken slakt! Fast vilda bisamhällen verkade klara sig bättre mot bålgetingar. Om en bålgeting kom till samhället brydde vildbina sig inte om getingen, de lät den gå in i kupan. Men när getingen satte käftarna i ett bi attackerades getingen av ett myller av bin. De "bollade" och värmde upp de så den dog! Bina har något högre temperaturtålighet, nämligen.

På mötet lämnade jag in en burk honung för bedömning. Blir den godkänd kan jag köpa SBR-etiketter (biodlarförbundets etiketter) att sätta på mina honungsburkar. Inte för att jag i dagsläget vill ha såna, men det ska bli intressant att få veta hur bra honung jag har.

Inga kommentarer: