måndag 16 november 2009

Räkna kvalster

Igår kväll satt jag och räknade kvalster tills ögona blödde... Jag behandlade ju samhällena mot varroa för ett par veckor sedan. I två av kuporna hade jag inlägg för uppsamling av nedfallande kvalster, för att kunna räkna dem och få veta hur stort angreppet är. De kupor jag hade inläggen i var ett av de stakaste samhällena och en av dragbiavläggarna jag gjorde i maj.

Räkning av kvalsternedfall

Varefter jag räknade nedfallet blev jag mindre och mindre noggrann. De var ju så många! Slutresultatet blev 2000-2500 kvalster i det starka samhället och 700-900 kvalster i avläggaren. Det är ju rimligt att angreppet är mindre i avläggarsamhället än i det andra, särskilt som jag bekämpat fler gånger där. Samtidigt är det skrämmande att det är så stort angrepp, trots myrsyrabehandlingen i september.

Inga kommentarer: