torsdag 5 januari 2012

Årskrönika – min biodling 2011

Här är en något försenad årskrönika för år 2011. Det var ett år med en del förändringar för min biodling. Största skillnaden är ju att vi flyttat till villa på Ekerö och numera har kuporna på egna tomten. När själva flytten av möbler, husgeråd osv hade skett så passade Filip och jag på att flytta kuporna när vi ändå hade lastbil. När vi nästan var framme med lasset var jag tvungen att stanna för att släppa ut ett bi ur byxbenet. Lite nervös var jag innan jag fick stopp på bilen och kom ut...

Väl på sin nya plats så verkade bina obekymrade av den nya omgivningen och har arbetat på bra. Även jag har trivts, särskilt som jag här har en egen bod till biodlingsprylar! Boden visar jag på bilden nedan, samt berättar om biodling för några släktingar.

Inför säsongen 2011 upplevde jag min första "förlust" sedan jag blev med bin 2008. Det var ett samhälle, vars kupas tak flög av under en snöstorm. Samhället blev då utkylt och återhämtade sig aldrig. Det lilla som var kvar av samhället efter vintern slog jag ihop med samhället bredvid. En lärdom är att sätta ett spännband runt hela kupan istället för att bara hålla kvar taket med en sten.

Mitt samhälle med kalkyngel hade fortfarande problem med detta, trots ett tidigare drottningbyte. Den gången slog jag ihop samhället med en avläggare för att få en ny drottning. Nu gjorde jag mitt första egentliga drottningbyte genom att sätta in en drottning i en utätningsbur. Innan hade jag haft gamla drottningen i utätningsbur för att i möjligaste mån försöka lura bina.

Den här gången var det en egenodlad drottning jag bytte till. Drottningodlingen har haft ett fortsatt lågt utbyte. Få celler har blivit antagna och utbyggda. Jag trodde jag hade problem även med parningen, men hade helt enkelt kontrollerat parningskuporna för tidigt. Det var tidvis dåligt väder, så det tog väl längre tid innan lyckade parningsflygningar kunde ske. Dock så fanns det enstaka parningskupor där drottningen gått förlorad. I en sådan kupa blev arbetsbina äggläggande, i brist på drottning. Det är första gången det hänt för mig. På bilden nedan kan man se hur flera ägg lagts i samma cell, något som äggläggande arbetsbin gör. Bina i den parningskupan skakade jag ut på marken.

Efter att jag tagit drottningarna från parningskuporna lät jag kuporna stå kvar med följden att bina i några kupor drog upp nöddrottningar. Jag slog ihop samtliga ramar från parningskuporna i en vanlig kupa, precis som förra året, se bilden nedan. Jag tänkte mig att eventuella drottningar skulle göra upp sinsemellan, så att bara en skulle bli kvar. Denna som jag trodde enda drottning tog jag bort och slog ihop det nya samhället med en avläggare. Som tur var hade jag spärrgaller emellan, för det visade sig att det fanns en till drottning i samhället gjort från parningskuporna...

För att hålla en genetisk spridning bland bina så köpte jag in en drottning från en parningsstation i Hälsingland. Här är drottningen nyanländ i brev:

Det var en del ruljans med avläggarförsäljning kring skiftet juni/juli. Nedan sker leverans av tre samhällen, med nästa kund som väntar på sin tur. Så många rymdgubbar har jag inte haft i min bigård samtidigt förut!

Efter mycket strul och meckande kom äntligen min egen slunga på plats och blev en rätt funktionsduglig självvändande slunga. Här håller jag på att förbereda slungan för första slungningen genom att diska slungkorgen med tandborste:

För er som inte läst av en refraktometer så har Filip nedan lyckats fota hur det ser ut (i min typ av refraktometer). Kanten mellan mörk- och ljusblå visar här att just den här satsen hade vattenhalten 19 %.

I år var första gången jag varit med egen honung och sålt på en marknad. Kul att vara ute och träffa intresserat folk! Plus för att det var en så pass lokal marknad, ett stenkast från bigården.

Återigen invintrade jag samhällena med 1,5 hinkar bifor som foder till varje samhälle. På bilden ovan är fyra av kuporna med samhället i nedersta lådan och en biforhink upp-och-ner-vänd i den övre.

På sensommaren drabbades några vaxkakor av vaxmott, som om det vill sig illa kan förstöra hela vaxlager. Det här var första gången jag varit med om synliga vaxmottsangrepp. Det var tydligt hur de föredrog vaxkakor från yngelrum, enbart mörka kakor var angripna. För att bekämpa vaxmottet så tog jag bort alla angrepp jag hittade och grävde ner eller eldade upp. Sedan behandlade jag ramarna med vax som tidigare år med ättiksyra, se tidigare inlägg. Nedan kan man se en vaxmottslarv i sin väv. Huga!

Sedan i höstas mäter jag temperaturen i mitten av en bikupa. Än så länge tror jag att sensorn är i utkanten eller utanför biklotet, eftersom temperaturen ligger kring 10 grader. Bin störs av buller och i diagrammet nedan kan man se på temperaturen hur de blev uppjagade när vi klockan 11 började köra gamla grenar i en kompostkvarn fem meter ifrån kupan...

Här är uppföljning av målen i förra årskrönikan och nya mål inför säsong 2012:

  • Jag invintrade samma antal samhällen som förra året. Mål 2011: att invintra 5 samhällen (varav en avläggare) Verklighet: 6 samhällen invintrade Mål 2012: 6 samhällen invintrade, inte fler!
  • Jag gjorde avläggare och sålde de flesta. Jag nådde inte målet för att kalkyngelsamhället var svagt och att drottningodlingen inte gav fler drottningar. Mål 2011: 10 sålda avläggare Verklighet: 8 sålda avläggare Mål 2012: 10 sålda avläggare
  • Utbytet i drottningodlingen är fortsatt lågt. Nästa år kommer jag byta åtminstone två drottningar i samhällena och behöver drottningar till avläggarna. Mål 2011: 15 drottningar Verklighet: 9 drottningar Mål 2012: 15 drottningar
  • För första gången har jag haft en lagom honungsproduktion, hanterlig och den har gått bra att sälja utan mellanled, nästan så att man kunde hanterat mer nu när jag har allt som rör biodlingen samlat där jag bor. Med en stor avläggarproduktion så kan jag inte ha alltför höga förväntningar på honungsproduktionen. Mål 2011: 150 kilo Verklighet: 155 kilo Mål 2012: 150-180 kilo

Ett mål har också varit att mysa vid kuporna och inte bara rota runt i dem. Jag har njutit mer vid kuporna än tidigare år, nu när de står runt knuten, men mer njutning vore inte fel!

2 kommentarer:

Stefan Tholin sa...

Inspirerande blogg! Fortsätt så!

Andreas sa...

Kul att höra, Stefan! Jag ska göra mitt bästa.

/Andreas