tisdag 22 november 2011

Temperaturmätning i bikupan

Filip har satt upp temperatursensorer lite här och var i vårt hus. Så varför inte sätta in en sensor även i en bikupa?! Sagt och gjort, i söndags stoppade jag in kabeln med sensorn i ena änden. Sensorn placerades nedstucken mellan ramarna mitt i kupan, se bilden nedan. Där ser man också att bina format sitt vinterklot. Klotet kommer att flytta runt i lådan varefter vintern går, så temperaturen för sensorn varierar så klart beroende på om bina omger sensorn eller inte. Är samhället vid liv kommer temperaturen i och utanför kupan skilja sig åt. Så får det gärna förbli. När samhället drar upp nytt yngel i vår stiger temperaturen markant. Skulle vara spännande att se i mätningen! Aktuella temperaturer går från och med nu att se till höger här på bloggen.

Inga kommentarer: