onsdag 10 juni 2009

Lyxdrottning till bigården

Min drottningodling tar fortfarande vissa stapplande steg. Två av de nio larver jag tillsatte till ena avläggaren hade antagits, dvs bina har byggt ut deras celler till stora fina drottningceller. Faktiskt så stora att det blev lite knepigt för mig. För att undvika att den första drottning som kryper ur sin cell går och förstör de andra drottningcellerna, så sätter man en bur över varje cell. Jag satte försiktigt på burarna, men cellerna var så stora att burarna ändå skavde emot drottningcellerna. Hoppas att de inte blev för skadade!

Burning av drottningcell

Att inte fler av de tillsatta larverna matades upp till drottningar beror nog på att det fanns andra celler i kupan som hade larver som konkurrerade om uppmärksamhet. Helst ska samhället vara fritt från annat öppet yngel (ägg och larver) för att odlingen ska lyckas.

Nu har jag beställt en drottning till mitt viselösa samhälle (vise = drottning). Hon kommer i helgen. 500 kronor för en liten insekt... Men det är inte vilken insekt som helst, det är en stationsparad bidrottning! Det betyder att den parats på en parningsstation på en ö med endast drönare av känt urspung. Dess mamma är högproduktiv och ger snälla bin, sägs det.

Jag behandlade mina avläggare med oxalsyra i helgen, för bekämpning av varroakvalster. Samtidigt som jag droppade oxalsyran, kom jag på att det ju finns täckt yngel i ena kupan. Oxalsyran kommer inte åt varroa i täckt yngel... Syran kommer åt kvalstren på bina i alla fall, så nån nytta gör den.

Idag skulle jag på sista tillfället i fortsättningskursen i biodling - trodde jag. Det var igår visade det sig. Inte nåt vidare flyt för mig. Istället åkte jag till föreningsbigården, men där var det inte så mycket aktivitet. Vädret är inte riktigt biodlarens favvo just nu. Men jag fick lite tips av biodlarkollegerna inför den fortsatta drottningodlingen.

Inga kommentarer: