tisdag 3 augusti 2010

Bisamhälle i Wien-stock

Filip hittade fler biodlingsbilder från tågluffen. Här är jag på Naturhistoriska muséet i Wien. Där fanns ett bisamhälle i en stock, med tittfönster och en lång gång till flustret utanför fönstret. Det var intressant att se hur ett samhälle har det med enbart vildbygge! Det var riktigt varmt i muséet, så bina stod på rad i det långa flusterröret och fläktade för att ventilera.

Inga kommentarer: