söndag 1 februari 2009

Gamla kupor

På senaste månadsmötet i föreningen berättade Anders Berg från Småland om sin biodling. Han var på besök även förra året, då han pratade om drottningodling, men nu var fokus på olika typer av bikupor.

När man börjar med biodling ställs man inför olika vägval. De viktigaste är valet av ras, val av format på ramarna och val av kuptyp. Det är lite knepigt att ändra sig senare eller att ha flera olika, men det går. Anders hade två olika format på ramar och båda kuptyperna, men så har han också en stor biodling...

För att förklara det här med kuptyperna så finns det trågkupor och uppstaplingskupor. Trågkuporna kan också kallas för stationära kupor. Det är som en liten träbyggnad där man kan lyfta sida och tak för att komma åt ramarna. När man bygger ut kupan sätter man i fler ramar och kan även sätta ramar i en ny våning. Trågkupor är den traditionella varianten av kupa.

Trågkupa

Uppstaplingskuporna, även kallade vandringskupor, består av lådor med ramar i och när man bygger ut gör man det genom att sätta på nya lådor. Kuporna kan bli riktigt höga. Den här sortens kupa är den absolut vanligaste, och det är såna jag har.

Anders förklarade skillnader mellan driftsätten för de olika kuptyperna och visade bilder från sina bigårdar. Han verkade vara riktigt intresserad av att snickra, för han hade många fina kupor, en del med snickarglädje. Den äldsta kupan var en trågkupa han ärvt av sin morfar och var byggd på 1920-talet! Så länge klarar sig nog inte mina, eftersom mina bin lätt modifierar dem med sina käkar...

Jag var och la örat mot kuporna idag. Det surrade i båda. Hoppfullt!

Jag lyssnar till bisurr

Inga kommentarer: